Llibres i publicacions

Una petita mostra de llibres, alguns d’ells amb caràcter de qualitat (llibres per vendre) i d’altres amb una intenció més promocional.

Josep Maria Portas, editor
Laboratoris Esteve

Preimpressió
Impressió
Enquadernat
Retractilat unitari

Vicromia (preimpressió)