Campanya multisuport

La dificultat de confeccionar varis suports integrants d’una mateixa campanya, tots ells en diferents materials –i per tant diferents resultats d’impressió– però amb la intenció de mantenir una gràfica íntegra i uniforme.

Laboratoris Esteve/Grupo Leche Pascual

Impressió
Envernissat
Encolat
Enquadernat
Enquadernat amb espiral

Vicromia (preimpressió)